Over mij

 

Ik ben Frank, geboren en getogen Zwollenaar.

 

Het omgaan met kinderen, jongeren en hun ouders vindt voor mij zijn oorsprong bij scouting, waar ik mij gaandeweg steeds bewuster ging inzetten als (team)leider van meerdere leeftijdsgroepen en regionale activiteiten.

  

Mijn keuze voor de opleiding sociaal pedagogisch werker woonbegeleiding lag dan ook in het verlengde van mijn scoutingervaring. In deze opleiding ervoer ik een sterke affiniteit met kinderen en jongeren met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. 

Uiteindelijk ben ik in 2010 op verzoek in de kinderopvang gaan werken omdat steeds meer kinderen met enige vorm van opvallend gedrag opvang geboden moet worden. 
In deze periode ben ik ook gestart als persoonlijk begeleider voor kinderen met een PGB.

 

Door mijn werkzaamheden op de buitenschoolse opvang (bso) en kinderdagverblijf (kdv) ging ik mij meer interesseren in het gebied waar de normale ontwikkeling van kinderen overgaat in een situatie die mogelijk meer aandacht en speciale begeleiding behoeft.

 

Uiteindelijk ben ik in 2012 het werken op de bso en kdv daarom gaan combineren met een HBO opleiding pedagogiek bij Hogeschool Windesheim. 

Tijdens deze deeltijd opleiding kon ik de theorie uit de opleiding direct koppelen aan de praktijk op mijn werk. 

Met name die combinatie van praktische werkervaring, de theoretische kennis en pedagogische inzichten vormen nu een belangrijke input voor mijn bedrijf.

Deze laatste opleiding heb ik door persoonlijke omstandigheden op dat moment helaas niet volledig kunnen afronden. Uiteindelijk heb ik in 2017 besloten dat het starten van mijn eigen bedrijf voor mij een waardevollere aanvulling is dan het alsnog afronden van de laatste (relatief algemene) 20% van deze opleiding.   Een keuze waar ik nog iedere dag achter sta!

 

Momenteel werk ik bij een organisatie voor onderwijs en opvang. Hier heb ik op een IKC een unieke combinatiebaan in het onderwijs en de kinderopvang. 
Onder schooltijd werk ik als pedagogisch medewerker en vertrouwenspersoon, waarbij ik mij richt op de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen in de school en ben ik aanspreekpunt ben voor leerkrachten op het gebied van pedagogische vraagstukken. 

Na schooltijd ben ik verantwoordelijk voor de BSO en voor het opvangdeel van de organisatie voor coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de opvanglocaties.

Mijn werkwijze

 

Jouw vraag en het welbevinden van kinderen staan bij mij centraal.

 

Ik zie het als een uitdaging om deze twee uitgangspunten vanuit mijn eigen gevoel
te koppelen aan mijn kennis en ervaring.

 

Zo koppel ik pedagogische kennis en inzichten aan de dagelijkse praktijk en hoop ik op iedere vraag een antwoord op maat te kunnen bieden!

 

 

 

 

Coach gezonde opvang
In 2021 heb ik de training coach gezonde opvang gevolgd en ga ik deze functie vervullen bij de kinderopvangorganisatie waar ik momenteel werk. 
'De gezonde opvang' gaat over meer dan alleen voeding en bewegen. Ook thema's als risicovol spel, stoeien, ontwikkeling, diversiteit en seksualiteit spelen een rol.
Zeker het thema risicovol spel komt ook terug in mijn bedrijf:  kinderen de ruimte én het vertrouwen geven om zelf te ervaren, te ontdekken en fouten te mogen maken.
Het verschil tussen een risico en een gevaar is daarbij leidend; kinderen moeten de kans krijgen om een risico te nemen, maar niet worden blootgesteld aan een situatie die hen (of anderen) gevaar kan opleveren. 

Vind mij op:

 

LinkedIn

Facebook 

Twitter / X

 

 

 

 

-  Einde pagina  -