Over mij

 

Ik ben Frank voor 't Hekke, geboren en getogen Zwollenaar.

 

Het omgaan met kinderen, jongeren en hun ouders vindt voor mij zijn oorsprong bij scouting, waar ik mij gaandeweg steeds bewuster ging inzetten als (team)leider van meerdere leeftijdsgroepen en regionale activiteiten.

  

Mijn keuze voor de opleiding sociaal pedagogisch werker woonbegeleiding  was dan ook niet verwonderlijk. In deze opleiding ervaarde ik een sterke affiniteit met kinderen en jongeren met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. 

Uiteindelijk ben ik gaan werken in de kinderopvang omdat aan steeds meer kinderen met enige vorm van opvallend gedrag opvang geboden moet worden. 
In deze periode ben ik ook gestart als persoonlijk begeleider voor kinderen met een PGB.

 

Door mijn werkzaamheden op de buitenschoolse opvang (bso) en kinderdagverblijf (kdv) ging ik mij meer interesseren in het gebied waar de normale ontwikkeling van kinderen overgaat in een situatie die wellicht meer aandacht behoeft.

 

Uiteindelijk ben ik het werken op de bso en kdv daarom gaan combineren met een HBO opleiding pedagogiek bij Hogeschool Windesheim. 

Tijdens deze deeltijd opleiding kon ik de theorie uit de opleiding direct koppelen aan de praktijk. 

Met name die combinatie van praktische werkervaring, de theoretische kennis en pedagogische inzichten vormen nu een belangrijke input voor mijn bedrijf.

 

 

 

 

Mijn werkwijze

 

Jouw vraag en het welbevinden van kinderen staan bij mij centraal.

 

Ik zie het als een uitdaging om deze twee uitgangspunten vanuit mijn eigen gevoel
te koppelen aan mijn kennis en ervaring.

 

Zo koppel ik pedagogiek aan de dagelijkse praktijk en hoop ik op iedere vraag een antwoord op maat te kunnen bieden!