Over mij

Ik ben Frank voor 't Hekke, geboren en getogen Zwollenaar sinds 9 maart 1988.

 

Het omgaan met kinderen, jongeren en hun ouders vindt voor mij zijn oorsprong bij scouting, waar ik mij steeds bewuster ging inzetten als (team)leider van meerdere leeftijdsgroepen en regionale activiteiten.

 

Na een start in de beveiliging heb ik daarom besloten om de overstap te maken naar het sociaal domein. 

 

Tijdens mijn opleiding sociaal pedagogisch werker woonbegeleiding ben ik mij gaan richten op kinderen en jongeren met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. 

Uiteindelijk ben ik gaan werken in de kinderopvang omdat ook hier aan steeds meer kinderen met een basisvorm van opvallend gedrag opvang geboden wordt. Tevens ben ik toen ook gestart als persoonlijk begeleider voor kinderen.

 

Door mijn werkzaamheden op de buitenschoolse opvang (bso) en kinderdagverblijf (kdv) ging ik mij meer interesseren in het gebied waar de normale ontwikkeling van kinderen overgaat in een situatie die wellicht meer aandacht behoeft.

 

Uiteindelijk ben ik het werken op de bso en kdv gaan combineren met een HBO opleiding pedagogiek bij Hogeschool Windesheim. 

Tijdens deze deeltijd opleiding moest ik de theorie uit de opleiding direct koppelen aan de praktijk van mijn werkveld.

Met name die combinatie van praktische werkervaring en de theoretische kennis en inzichten vormen nu een belangrijke input voor mijn bedrijf.