Coronaplan Frank voor 't Hekke - Pedagogiek op maat!

Laatst bijgewerkt op 8-7-2020

 

Op deze pagina vind je informatie over hoe mijn bedrijf omgaat met het Coronavirus en de maatregelen die ik daartoe neem.

 

 

Volledige Coronaplan
In dit document vind je :
- relevante informatie,
- onderbouwing van door mij gemaakte keuzes,
- maatregelen,
- risico-inventarisatie.

 

Download
Coronaplan Frank voor t Hekke. 8-7-202
Adobe Acrobat document 1.2 MB

 

Samenvatting voor ouders / klanten
In dit document vind je welke maatregelen mijn bedrijf heeft ingesteld en waar je als ouder / klant rekening mee dient te houden.

  

Download
Samenvatting Coronaplan Frank voor 't He
Adobe Acrobat document 544.9 KB


Bijlages waarnaar verwezen wordt in mijn Coronaplan:

Bijlage 1;  handreiking neusverkouden kinderen (RIVM).   Klik hier.
(Bron:  https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Dient ter onderbouwing van het wel of niet toelaten van kinderen met 'slechts' een neusverkoudheid.   
Zie voor praktische uitwerking bijlage 2.

Download
Bijlage 2; beslisboom neusverkouden kinderen (Kinderartsen Nederland)
De uitkomst van deze beslisboom bepaalt of een kind wel of niet kan deelnemen.
Ik hanteer deze variant voor alle leeftijden! (4-12jaar)

Bron: https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-j
Adobe Acrobat document 249.5 KB