Zakelijke klanten

 

Naast particuliere klanten richt ik mijn dienstverlening ook in toenemende mate op zakelijke klanten zoals kinderopvangorganisaties (kdv én bso), scholen, zorginstellingen, verenigingen, gastouders of bedrijven die een programma zoeken voor kinderen tijdens bijvoorbeeld een open dag of zakelijk event. 

Neem geheel vrijblijvend contact op!
Nog meer dan voor particulieren al het geval is vraagt een zakelijke opdracht om maatwerk. Vandaar mijn advies om even te screenen wat ik zoal bied, maar om daarna vooral vrijblijvend contact met mij op te nemen en jouw vraag gewoon bij mij neer te leggen, zodat ik gelijk een passende eerste indicatie kan geven van de mogelijkheden.

Aanbod

Natuurlijk begrijp ik dat het prettig is een globaal beeld te vormen van de mogelijkheden die ik bied, vandaar dat ik hieronder een aantal diensten beschrijf die ik sowieso kan verzorgen en al ervaring mee heb.  Zie dit als een standaardaanbod, want ik bied graag maatwerk, ook als dat betekent dat ik diensten of activiteiten moet leveren die ik momenteel nog niet in mijn aanbod heb zitten!

Hieronder meer informatie over:
- activiteiten 
- advies & inspiratie
- training & coaching
- producten

Nieuw!

Pedagogische Sinterklaas met roetveegpieten!
Meer info: klik hier


Activiteiten

Op zoek naar een activiteit ter verrijking van het activiteitenaanbod op jouw BSO of KDV?  Een verzorgde feestmiddag, opvang met activiteiten voor kinderen tijdens een zakelijk event of een unieke activiteit voor op een festival of open dag?

Zie hieronder enkele opties, op sommigen kun je klikken voor meer info:

- Mobiele kids-only escaperoom,
- Outdoor Ontdekkist op locatie of event,
- Broodjes bakken, popcorn poffen of marshmallows roosteren boven een kampvuurtje,
- Klim en klautertouwbaan,
- Natuurlijke dromenvangers knutselen,

- Weerbaarheidsboksles,
- Schminken,

- Graffiti schilderij spuiten,
- Handboog of kruisboogschieten,

- Stormbaan,

- Activiteiten op verzoek.....

 

Impressie activiteiten: 

Klik om te vergroten en/of te pauzeren.

Advies & inspiratie

De kern van mijn bedrijf wordt gevormd door mijn ervaring en kennis.
Vooral de breedte van mijn opgedane ervaring (teamleider scouting, persoonlijk PGB begeleider gezinnen, pedagogisch medewerker BSO, TSO en KDV, coördinator BSO groepen, stagebegeleider en momenteel als pedagogisch coach vanuit mijn eigen bedrijf)  biedt mij een waardevolle verzameling aan praktijkvoorbeelden om uit te putten.

Daarnaast heb ik door mijn opleidingen, trainingen en bijscholingen van de afgelopen jaren een brede kennis opgebouwd op het gebied van opgroeien, opvoeden en kinderopvang.

Deze ervaring en kennis deel ik graag met je en ik zie het als een uitdaging om een creatieve, onderbouwde oplossing te vinden voor problemen of vraagstukken.

Denk hierbij aan:

- Creëren van een huiselijk groepsruimte,
- Communicatie met ouders verdiepen,
- Borgen van een activiteitenaanbod,
- Implementeren van kinderparticipatie,
- Aanschaf uitdagende materialen,
- Organisatie-specifiek kindvolgsysteem
   opzetten,
- Begeleiden van kinderen met lastig
   gedrag (zie ook coaching),
- Profileren van de professionaliteit,
- Kindvriendelijke gezonde opvang.

Maar leg andere thema's of vragen ook gerust bij mij neer en ik bied je graag een advies op maat!

Klik om te vergroten en/of te pauzeren.Training  &  coaching

  

Soms is een eenmalige opstart vanuit een advies niet voldoende, dan stel ik samen met jou een plan op hoe wij stapsgewijs een bepaald doel kunnen gaan bereiken. 

Hierin kijken we samen naar de beginsituatie, naar het gewenste doel en wat er nodig is om dat doel te bereiken.  
Dit kan zijn het bieden van een training aan het hele team, het coachen van één medewerker of het vergroten van de competenties van enkele medewerkers die hier vervolgens verder mee aan de slag gaan.

Uiteindelijk staat ook hier tijdens het hele proces maatwerk centraal, wat betekent dat ik per situatie, persoon of team bekijk wat nodig is of het plan bijstel waar nodig om het gewenste resultaat te behalen. Dit alles op basis van persoonlijk contact, openheid en vertrouwen.

Producten

 

Hoewel ik mij niet specifiek richt op het produceren van (pedagogische) producten, vraagt een situatie soms om een fysiek product om het gewenste resultaat te behalen.

Enkele voorbeelden uit het verleden:
- Ontwikkelen van een picto-klok die automatisch het juiste dagritme weergeeft door middel van één wijzer,

- Ontwikkelen van een Outdoor OntdekKist om (rekening houdend met de verschillende leerstijlen van kinderen) outdoor activiteiten een concrete vorm te geven,

- Ontwikkelen van miniposters die activiteiten verbinden aan ontwikkelingsgebieden van kinderen,

- Zoeken en toepassen van praktische oplossingen bij het inrichten van groepsruimtes,

- Ontwikkelen van pedaoggische instrumenten zoals een kindvolgsysteem of emotiestoplicht gebaseerd op de visie van een organisatie of de specifieke omstandigheden op één groep,

Etc.

Klik om te vergroten en/of te pauzeren.