Sinterklaas op maat

 

... speciaal waar nodig!

Foto's op deze specifieke pagina betreffen helaas nog de oude kostuums en baardstel.

... speciaal waar nodig!
Voor sommige kinderen of doelgroepen is het Sinterklaasfeest niet zondermeer een feest. 

Zij kunnen al nachten wakker liggen omdat ze bang zijn ineens gebonk te horen, dat Piet door de schoorsteen hun huis binnenkomt, of omdat zij alle prikkels niet kunnen verwerken.
Andere kinderen kunnen zich misschien niet verbaal uiten door een beperking, verkeren in een pittige (gezins)situatie, verblijven door omstandigheden in een ziekenhuis of zorgcentrum, of hebben een broertje of zusje voor wie dit geldt.  
Kortom; er zijn veel redenen waardoor een speciale behoefte kan ontstaan!

 

'Sinterklaas op maat!' betekent bij mij dat wij ons handelen waar nodig afstemmen op speciale behoeftes die voortkomen uit bijvoorbeeld een gedrags-/ontwikkelingsstoornis, angst, speciale karaktereigenschap, etc.  

Bij aanmelding ontvang je het informatieformulier waarop algemene en indien nodig specifieke informatie over het kind kan worden ingevuld.  Bij aanvang het bezoek kijken wij wat er nodig én mogelijk is en passen ons handelen en acteren hier op aan. 

 

 

 

 

(Vrouwelijke) Roetveegpiet(en)

Ik kies voor een Roetveegpiet. 
Dit omdat ik denk dat  -vanuit het kind bekeken-  dit de beste optie is omdat;
* Het Sinterklaasjournaal hiervoor kiest, dus voor (jonge) kinderen dit hét beeld van een Piet is.
* Kinderen het verhaal uit het Sinterklaasjournaal volgen, dit in hun magisch denken de werkelijkheid is en dus de waarheid. Traditie zoals wij die als volwassenen ervaren speelt voor jonge kinderen geen enkele rol.
* Voor kinderen een gezicht met roetvegen makkelijker 'te lezen' is dan een geschminkt zwart gezicht  en  daardoor een gezicht met roetvegen (onbewust) vertrouwder zal aanvoelen.

 

 
Daarbij heb ik afgelopen jaren enkele (werkelijk!) eerste klas toppieten om mij heen verzameld. Zij zijn namelijk onmisbaar om een Sinterklaas op maat bezoek tot een succes te maken.   
Allen werken zij op professioneel niveau met kinderen of kwetsbare doelgroepen en hebben zij veelal vele jaren ervaring als Piet en/of zelf kinderen.  Al was eigenlijk bij hen allemaal hun karakter de reden om hen te vragen als mijn Piet. Iemand kan namelijk wel professional zijn, maar dat zegt niet per definitie dat diegene inlevingsvermogen én spontaniteit heeft,  zelfstandig is én zich ondergeschikt kan maken als de situatie dat vraagt,  bredere 'feeling' heeft dat alleen haar eigen professie, een milde (soms zelfs kwetsbare) houding kan aannemen én op een ander moment een kind even doortastend afremt,  enz. 
Iedere Piet die ik meeneem bij een bezoek voor Sinterklaas op maat heeft bovenstaande. Dat maakt ook dat ik hen hierboven durfde te bestempelen als dé absolute toppers onder de pieten!

Zoals je op de vorige pagina kon lezen neem ik bij al mijn huisbezoeken  'in principe'  één Piet mee omdat dit het meest overzichtelijk is, maar soms is in combinatie met een bedrijfsbezoek een tweede Piet wenselijk voor een deel van de gewone huisbezoeken. 
Bij een Sinterklaas op maat huisbezoeken zal dit altijd één Piet zijn, één vrouwelijke Piet. Een vrouwelijke Piet zal voor veel kinderen (veelal onbewust) sneller vertrouwd aanvoelen dan een mannelijke Piet. Ik ben als Sint natuurlijk ook al een man,  dus wanneer ik één Piet meeneem zal dit altijd een vrouw zijn *1 . Al heb ik tot op heden alleen nog maar vrouwelijke Pieten, maar dat is toeval en op basis van karakter en specifieke kwaliteiten.

*1] Ik realiseer mij dat er onder een deel van de bevolking een discussie gaande is over zaken als genderneutraliteit en diversiteit. Zowel bij mijn keuze voor een Roetveegpiet als bij het specifiek meenemen van een vrouwelijke Piet tijdens Sinterklaas op maat-huisbezoeken geldt dat ik slechts door één bril kijk; en dat is die van de kinderen.  Hún (vaak onbewuste) belang stel ik bij Sinterklaas op maat bezoeken waar nodig vóór mijn persoonlijke mening of die van mijn pieten, klanten, groeperingen, onbekenden, etc.

 

 

ALGEMEEN

* Sinterklaas en Piet acteren met een warme, open, maar bij aanvang afwachtende houding; wij volgen het tempo van het kind.

* Sinterklaas en Piet spreken met mild stemvolume en op kindvriendelijke toon.
* Wij spreken waar mogelijk op kindhoogte.
* Eventueel spreken de Sint en Piet eerst via de ouder bij angstige kinderen.

 

 

 

 

SPECIFIEK
In dergelijke gevallen zijn details vaak bepalend voor hoe een kind het bezoek van de Sint ervaart. Wij maken daarom afspraken over o.a. de volgende details:
* Op ramen bonken  of  telefonisch onze naderende aankomst melden en aanbellen?
* Strooigoed strooien of uitdelen?

* Jij kent jullie kind(eren) het beste;  welke tips heb je of wat moeten wij vooral niet doen?
* Korte karakterschets van de kinderen.

* Welke volgorde adviseer je ons?  Dit is een advies, mocht de flow van het bezoek een andere volgorde vragen dan spelen wij daar natuurlijk op in!
* Voor sommige kinderen is het beangstigend dat Piet hen het hele jaar in de gaten heeft gehouden of zij wel een cadeautje verdienen. Dan bepaal jij samen met het kind wat hij/zij wil vertellen over afgelopen jaar en stop je een briefje in een schoen. Ook kun je tegenwoordig Sint mailen, dus samen een mailtje typen is ook geen probleem!

 

 

De aanleiding is dan misschien een stoornis, ziekte, beperking of omstandigheid, maar los daarvan blijft uiteindelijk dit kind ook gewoon een kind.  Een kind dat zelf vaak niet eens zozeer stilstaat bij de situatie waarin het verkeert, aan ons als volwassenen om binnen de speciale behoeften ook het kind zelf te blijven zien en diens 'normale' ontwikkeling.  Door juist bij aanvang oog te hebben voor kleine details kan ook een Sinterklaas op maat bezoek maar zo eindigen in een vrolijk Sinterklaasfeest.

 

 

 

 

 

 

 

-  EINDE PAGINA -